Agricultural Entomology

Skuhrava, M., Ş. Bayram, H. Çam, S. Tezcan & P. Can, 2005. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Turkey. Türkiye Entomoloji Dergisi, 29 (1): 17-34.

Systematics (Taxonomy) / Entomology / Forensic Entomology / Biodiversity and Ecosystem Function / Taxonomy / Agriculture / Turkey / Agricultural Entomology / Systematics / Biodiversity / Insect Taxonomy / Diptera Systematics / Systematic Entomology / Faunal Analysis / Biodiversity Conservation / Biodiversity Research / Fauna / Insects / Dipteran Taxonomy / Biodiversity Hotspots / Faunistics / Diptera / Cecidomyiidae / Faunistic / Inventário Faunístico / Agriculture / Turkey / Agricultural Entomology / Systematics / Biodiversity / Insect Taxonomy / Diptera Systematics / Systematic Entomology / Faunal Analysis / Biodiversity Conservation / Biodiversity Research / Fauna / Insects / Dipteran Taxonomy / Biodiversity Hotspots / Faunistics / Diptera / Cecidomyiidae / Faunistic / Inventário Faunístico

Programa de Control Biológico de Plagas de Tamaulipas.

Entomology / Agricultural Entomology / Biological Control / Mexico

Parasitoides e predadores (Hymenoptera) associados a insetos-praga de cafeeiros no Brasil

Coffee / Agricultural Entomology / Hymenoptera / Parasitoids / Crop Protection / Entomología Agrícola
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.