Galician Literature

Unha lectura de Adiós María

Gender Studies / Galician Studies / Narrative / Contemporary Literature / Galician Literature / Literature and migration / Bildungsroman / Literature and migration / Bildungsroman

“E facemos regos, facemos versos”: achegamento á autopoética da trangresión na obra de Lupe Gómez

Gender Studies / Galician Studies / Contemporary Poetry / Galician Literature

A poética do noxo. Excrementos e outras repugnancias da vellez na literatura oral galega

The Grotesque Body / Scatology / Folktales / Galician Literature / Anthropology of Humour / Bakhtin carnival and the grotesque body / Folk and Fairy Tales / Literatura galega / CARNAVAL / Literatura popular / Galego / Literatura oral / Cuerpo Grotesco / Obras de burlas / Las Mil Y Una Noches / Literatura De Tradición Oral Y Popular / Filoloxía Galega / Cuentos Tradicionales / Lingua Galega / Actitudes Negativas Hacia La Vejez / Julio Caro Baroja / Cuentos Populares / Contos populares / Bakhtin carnival and the grotesque body / Folk and Fairy Tales / Literatura galega / CARNAVAL / Literatura popular / Galego / Literatura oral / Cuerpo Grotesco / Obras de burlas / Las Mil Y Una Noches / Literatura De Tradición Oral Y Popular / Filoloxía Galega / Cuentos Tradicionales / Lingua Galega / Actitudes Negativas Hacia La Vejez / Julio Caro Baroja / Cuentos Populares / Contos populares

Representacións do aquí: imaxes do teatro e o país de Roberto Vidal Bolaño

Galician Studies / Galician Literature / contemporary Galician theatre

Volksgeist e intrahistoria. Algúns aspectos da teoría da nación a principios do S. XX.

Comparative Literature / Galician Studies / Galician Literature

A narrativa breve desde 1975

Galician Studies / Narrative Analysis / Galician Literature

Saudade e concepto da poesía no Cancioneiro de Blanco Amor

Galician Studies / Galician Literature / Galician contemporary poetry

Do canto à escrita. Novas questões em torno da Lírica Galego-Portuguesa. Nos cem anos do Pergaminho Vindel

Portuguese and Brazilian Literature / Medieval Literature / Portuguese Studies / Galician Literature / Galician-Portuguese Lyric Poetry

Da morte e outras substancias

Philosophy / Galician Literature

\" Total Training \" – Poesia e Arte Multimédia na Galiza a partir de Antón Reixa

Galician Studies / Avant-garde writing / Modernist Literature (Literary Modernism) / Postmodernism / Modernism / Postmodern Literature / Galician Literature / Antón Reixa / Galician language / Rompente / Galicia / Estudos Galegos / Postmodern Literature / Galician Literature / Antón Reixa / Galician language / Rompente / Galicia / Estudos Galegos

Repoñéndose ao frío do cosmos

Galician Studies / Galician Literature

A arte da fuga e a cartografía do exilio

Galician Studies / Galician Literature

Beber sueños: seis palabras acerca de Agustín Fernández Paz

Galician Studies / Children's Literature / Galician Literature / Literatura galega / Literatura infantil y juvenil / Didáctica de la Lengua y la Literatura

A relación de Carlos Casares co mundo da infancia: os anos do pensador da cultura (1968-1985)

Galician Studies / Galician Literature / Literatura galega / Childrens Literature / Literatura infantil y juvenil
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.