Galician Literature

Cara ao ermo. Estratexias para o cuestionamento da realidade desde a poesía galega recente

Cultural Studies / Galician Studies / Poetry / Contemporary Poetry / Galician Literature

Unha xenealoxía rupturista: tres décadas de poesía galega última

Galician Studies / Contemporary Poetry / Galician Literature

\"Interferência entre sistemas e políticas de traduçom: Práticas paradoxais no sistema literário galego\"

Portuguese and Brazilian Literature / Literary Theory / Cultural Translation / Galician Literature / Literary translation / Lusophone Literatures and Cultures

\"Perigos e medos nas Cantigas de Santa Maria. Do mar e dos seus tormentos\", Revista de Literatura Medieval 28, 2016, pp. 203-224.

Medieval Literature / Galician Literature / Alfonso X el Sabio / Cantigas de Santa Maria / Literatura Medieval / Galician-Portuguese Lyric Poetry / Medieval Travels and Travellers / Galician-Portuguese Lyric Poetry / Medieval Travels and Travellers

Os Calaicos e Os Lusíadas: transferência da épica camoniana à literatura finissecular galega

Galician Studies / Renaissance Studies / Galician Literature / Camões / Galiza / Renascimento / Literatura Portuguesa / Literatura galega / Lusiadas / Literaturas Comparadas / Literatura Portuguesa Do Renascimento / Mitos De La Historia En Galicia / Literatura De La Edad Media Y De Los Siglos De Oro. ÉPica Medieval Y Renacentista / Renascimento / Literatura Portuguesa / Literatura galega / Lusiadas / Literaturas Comparadas / Literatura Portuguesa Do Renascimento / Mitos De La Historia En Galicia / Literatura De La Edad Media Y De Los Siglos De Oro. ÉPica Medieval Y Renacentista

GarcíaMartí, Otero Pedrayo e as Obras completas de Rosalia de Castro: novos documentos para a análise

Galician Literature / Rosalía de Castro / Victoriano García Martí / Ramón Otero Pedrayo

O “real/histórico” ao servizo da ficción. Usos da Historia e da realidade en Resistencia de Rosa Aneiros

Galician Studies / History and Memory / Galician Literature / Literatura / Novela histórica / Literatura galega / Salazarism / História de Portugal / Literatura galega / Salazarism / História de Portugal
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.