Galician language

¿É posible unha normativa científica para o idioma galego?

Galician Studies / Galician / Galician language / Galician sociolinguistics

Rui Vasques e a Crónica de Íria

Galician Studies / Galician language / Galician sociolinguistics / Medieval Galician History

O hibridismo lingüístco como fenómeno natural

Contact Linguistics / Galician Studies / Galician / Romance Linguistics / Romance Languages / Galician language / Galician dialectology / Galician sociolinguistics / Galician language / Galician dialectology / Galician sociolinguistics

O contacto galego-castelán. Unha abordaxe preliminar

Contact Linguistics / Portuguese / Galician Studies / Portuguese History / Galician / Romance Linguistics / Portuguese Language / Romance Languages / Galician language / Iberoromance / Portuguese Dialectology / Galician sociolinguistics / Romance Linguistics / Portuguese Language / Romance Languages / Galician language / Iberoromance / Portuguese Dialectology / Galician sociolinguistics

(Des‐)continuidade de léxico dialectal na fronteira galego‐portuguesa

Portuguese / Dialectology / Portuguese Studies / Galician Studies / Border Studies / Borders and Frontiers / Galician language / Galician sociolinguistics / Dialectology and Geolinguistics / Borders and Borderlands / Galego / Galician-Portuguese Language / Zonas De Fronteira / Fronteira / Borders and Frontiers / Galician language / Galician sociolinguistics / Dialectology and Geolinguistics / Borders and Borderlands / Galego / Galician-Portuguese Language / Zonas De Fronteira / Fronteira

Paremioloxía xeográfica: refráns referidos a localidades galegas e os seus habitantes

Galician Studies / Proverbs / Onomastics / Galician Literature / Roman Onomastics / Galician language / Galicia / Galego / Onomástica / Refranes / Galician language / Galicia / Galego / Onomástica / Refranes

Documentação posterior à confecção do Tombo de Toxos Outos (séculos XIII-XIV). Edição e inventário toponímico

Medieval Studies / Onomastics / Toponymy / Galician language / Ancient and Medieval History / Archaeology / Medieval Anthroponymy and Toponymy / Galician-Portuguese Language / Archival Documents / Galician-Portuguese Language / Archival Documents

Toponimia, etimoloxía e fontes documentais: os exemplos de Arosa e Brens

Diachronic Linguistics (Or Historical Linguistics) / Medieval Studies / Onomastics / Toponymy / Galician language / Galician-Portuguese Language / Latin Medieval Documents / Galician-Portuguese Language / Latin Medieval Documents

Factores internos e externos nos cambios fonolóxicos no galego actual (2016)

Language Variation and Change / Galician / Language Change / Galician language / Phonological Variation

Proposta para unha traducción das perífrases aspectuais galegas ó alemán

Translation Studies / German Language / Galician language / Contrastive Linguistics

A categoría da modalidade en alemán e galego

Translation Studies / German Language / Galician language / Contrastive Linguistics

Lingua e Teatro. X Xornadas sobre Lingua e Usos

Theatre Studies / Galician Studies / Galician language

Lingua de calidade. Vinte reflexións e unha proposta esperanzada para un galego con futuro

Galician Studies / Galician language / Galician sociolinguistics

Purismo e control normativo na lingua galega: análise crítica dunha proposta actual (2013)

Galician Studies / Linguistic purism / Galician language / Galician sociolinguistics
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.