Galician language

Confronto do galego e do português através da língua medieval

Historical Linguistics / Galician Studies / Romance philology / Galician language / Galician-Portuguese Language / Reintegracionismo Galego

Essa pergunta... é galego ou português?

Portuguese / Speech perception / Intonation / Galician language

Motivos, forma e estrutura sintáctica dos refráns compilados por Marcial Valladares (2015)

Paremiology / Galician language / Sintaxe / Marcial Valladares / Refraneiro Galego / Motivos Dos Refráns

Majina, ou a filla espúrea, de Marcial Valladares (2011)

Galician Literature / Galician language / Edición / Século XIX / Rexurdimento / Novela Galega / Marcial Valladares / Novela Galega / Marcial Valladares

A obra gramatical de Marcial Valladares (2004)

Historiography / Galician language / Gramática / Marcial Valladares

Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica (2012)

Galician language / Ortography / Rexurdimento / Marcial Valladares / Historia do estándar galego

O romancillo da cea do cordeiro, texto galego do século XVII

Galician Studies / Textual Criticism and Editing / Galician language

En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie

Galician Studies / Galician Literature / Galician language / Ibero-Romance Linguistics

Os estudos de lingua (e cultura) galega fóra de Galicia

Galician language / Galician sociolinguistics / Historiografía

“Coma na casa en ningún lado“. Mantemento, cambio e identidade nunha fala rural

Sociolinguistics / Language Variation and Change / Language and Identity / Galician language / Galician sociolinguistics / Sociolingüística / Identidade e linguagem / Cambio lingüístico / Lingua Galega / Variación Lingüística / Sociolingüística / Identidade e linguagem / Cambio lingüístico / Lingua Galega / Variación Lingüística

As copias como testemuños lingüísticos: a lingua galega no manuscrito V da Crónica de Iria (s. XVII)

Galician Studies / Textual Criticism / Manuscripts (Medieval Studies) / Galician language

Concepcións do galego estándar nos gramáticos galegos do século XIX

Historiography / Galician / Galician language / Galician sociolinguistics / Linguistic Standardization

O debate sobre o galego na prensa do XIX. Algúns datos para unha historia do antigaleguismo

Historiography / Galician / Galician language / Galician sociolinguistics
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.