Historia do estándar galego

Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica (2012)

Galician language / Ortography / Rexurdimento / Marcial Valladares / Historia do estándar galego
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.