Linkage Group

Genetics of a Drosophila phenoloxidase

Genetics / Drosophila melanogaster / Mutation / Female / Animals / Male / Genes / Linkage Group / Enzyme activity / X chromosome / Electrophoretic Mobility / Male / Genes / Linkage Group / Enzyme activity / X chromosome / Electrophoretic Mobility
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.