Rexurdimento

De Breogán aos Pinos. O texto do Himno Galego

Galician Studies / Ecdotics / Rexurdimento

Pondal: Do dandysmo á loucura

Galician Studies / Biography / Rexurdimento

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. Vol. I: Queixumes dos Pinos

Galician Studies / Galician Literature / Critical edition / Rexurdimento

Eduardo Pondal: Poesía Galega Completa. Vol. III: Poemas Manuscritos

Galician Studies / Ecdotics / Galician Literature / Critical edition / Rexurdimento

Majina, ou a filla espúrea, de Marcial Valladares (2011)

Galician Literature / Galician language / Edición / Século XIX / Rexurdimento / Novela Galega / Marcial Valladares / Novela Galega / Marcial Valladares

Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica (2012)

Galician language / Ortography / Rexurdimento / Marcial Valladares / Historia do estándar galego
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.