Ara és Demà

Share Embed


Descrição do Produto

Reflexió compartida Ara és demà

Debat sobre el futur de l’educació Ref: http://consellescolarcat.gencat.cat/ca/araesdema/

https://www.google.es/maps/@41.38958,2.1732652,3a,75y,300.7h,99.06t/data=!3m6!1e1!3 m4!1soHU4zGbKn3iD7MkSIJEsWA!2e0!7i13312!8i6656

Barcelona, 10 de gener 2017

Neus Lorenzo @NewsNeus

Finalitat de la reflexió • Articular un debat sobre el futur de l’educació al nostre país • Anar més enllà dels aspectes que afecten la quotidianitat per posar els llums llargs i tenir perspectiva de l’educació del futur, sense els condicionaments del marc pressupostari i normatiu actual

Què, com i per què ensenyem?

Com avaluem?

Què estan aprenent els alumnes? Imatge: http://www.revistaespigol.com/wp-content/uploads/2011/05/05-04_FestivalTeatreInfantil_03.jpg http://www.cse.salford.ac.uk/insight/images/projectwork06.jpg http://static.edvantage.com.sg/site/servlet/linkableblob/edvantage/768722/topImage/Revamp_project_work_in_JCs-topImage.jpg http://myuci.net/wp-content/uploads/2012/10/20121029-multichoicetest.jpg http://3.bp.blogspot.com/_BGeZdq-xPfk/TL8e2HitPLI/AAAAAAAAATE/ca3MYWf9-DQ/s1600/final-exam.jpg

Canvis profunds per facilitar canvis superficials

Els inicis són sempre incerts…

http://www.catalunyaaccio.org/elnord/josepcastany/2007/02/per-qu-passa-tot-el-que-est-passant.html

Curriculum: Aprendre a estructurar, per aprehendre el món

http://2.bp.blogspot.com/_5bnLqSYJmm0/TP0h-ReJuvI/AAAAAAAAMDk/4d9r7WBPD0M/s400/IMG_6231.JPG

Amb evidències del desenvolupament de les capacitats de l’infant

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/1c/d2/ba/1cd2bab0e0948dd3e0f2172b63a2a954.jpg

Crear situacions per l’experimentació i l’abstracció

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/e0/96/a4/e096a4e0d1e38aa2599c6a1bc3ab2f0d.jpg

Del coneixement superficial al coneixement profund

REFERENT

9

INFERÈNCIA IMPLÍCITA

CONEIXEMENT EXPLÍCIT

DUA: Disseny Universal per a l’Aprenentatge Anne Meyer and David Rosem anys 1990s

PER QUÈ i PER A QUÈ?

Circuits afectius: Motivació, intenció i propòsit

QUÈ?

Circuits de reconeixement Representació i apropiació de forma i contingut

COM i QUAN?

Circuits estratègics Acció i Expressió

Ref: http://www.cast.org/our-work/about-udl.html#.WBTsCvmLTIU Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA) http://www.tribunaeducacio.cat/el-dissenyuniversal-de-laprenentatge-i-latencio-a-la-diversitat/ &http://www.cast.org/ & Universal design for learning (UDL) http://www.cast.org/our-work/about-udl.html

http://www.udlcenter.org/sites/udlcenter.org/files/2.0%20Guidelines_Catalan%20Translation%20Accessibilty.pdf

Evolució en la definició de competències 

Les Competència Bàsica:

“Per competència s'entén la capacitat de posar en pràctica de forma integrada, en contextos i situacions diferents, els coneixements (sabers), les habilitats (procediments) i els trets de personalitat adquirits (valors i actituds).”

Resolució de 29 de maig de 2001, que dóna instruccions per a l’organització i funcionament dels centresS’entén per Competència :

Transversalitat Contextos Reflexió

“la capacitat d'utilitzar els coneixements (sabers) i habilitats (procediments), de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment, tenint en compte la dimensió social de cada situació” (actituds i valors).”

Art 8, 8.1. Decret 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.

Competències clau per a la vida Meta-aprenentatges: Construcció cognitiva i actitudinal per a la reflexió i l’adaptació al canvi

Saber Saber fer Saber ser Saber estar Jacques Delors, 1998 http://curriculumredesign.org/wp-content/uploads/CCRVennDiagramPrint-600x622.png

La competència com eina de transformació individual i social Saber Saber fer Saber ser Saber estar Jacques Delors, 1998

(Pag 2. https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf)

Del jo al nosaltres: Compartim i construïm junts

http://2.bp.blogspot.com/-PIjaDubx9Tw/U0IJDm2BOFI/AAAAAAAAAy4/72PjqCl7qhI/s1600/2014-04-02+08.39.08.jpg

Fem recull d’evidències d’aprenentatge, no de “productes”. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/fa/4e/0a/fa4e0a84cddaef258391cd146917d5c6.jpg

Quines activitats poden donar resposta a les necessitats de l’infant?

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/curricul um/curriculum-ed-inf-2cicle/ Pag. 43

Pensament científic

Com preguntem?

Quin dia fa avui? Què hi veiem per la finestra?

Com afavorim l’experimentació?

Com podem fer per a...? Què passarà si...?

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/c2/e5/82/c2e582d04e9bb8e0331ac7ae77f92130.jpg

Com haurien de ser les preguntes? La curiositat hauria de cristal·litzar en preguntes: • Que ajudin a crear connexions entre coneixements • Que promouen la imaginació científica, imaginar el que no veiem a partir d’evidències • Que afavoreixen el debat i la discussió però també l’acció • Investigables, que permeten prendre iniciatives per intentar respondre-les • Que no esperen respostes úniques sinó que admeten múltiples possibilitats • Que afavoreixen l’explicitació de les idees pròpies dels nens • ...

Avaluació formativa i formadora

Ref: Educació Infantil Dep. d’Ensenyament 2015 Ref: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf

Redacció positiva dels descriptors (MERC) • • • •

Precisió Claredat Brevetat Independència

Ref: Dep. d’Ensenyament 2015

http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/marc_europeu_comu_de_referencia_per_a_les_llengues/arxius/marc_annexa.pdf

Competències Bàsiques: aïllades?

http://wallpapers.org.es/tubos-de-pinturas/

Per aprendre a actuar, cal participar

https://midecorador.files.wordpress.com/2012/11/pintura-aguada.jpg?w=300&h=200

A l’escola: Exercicis, Tasques, Projectes

http://www.zastavki.com/pictures/2560x1600/2011/Creative_Wallpaper_Life_paints_028767_.jpg

Integració competencial

http://www.euik.com/wp-content/uploads/2010/04/Imagenes-de-pinturas.jpg

Donar sentit als aprenentatges

28 http://cdn.desktopwallpapers4.me/media/thumbs_400x250/1/1233.jpg

Interpretació del món

http://www.pinturayartistas.com/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/the_melody_of_the_night_by_leonidafremov.jpg

Exercicis, tasques i projectes per descobrir el món

Exercicis (procés de dades)

Tasques temàtiques (gestió d’informació) http://farm1.static.flickr.com/5/4894509_faf9fc3eab.jpg

Projectes col·laboratius (creació de coneixement)

Projectes solidaris (creació de comunitat)

Per potenciar la participació i la autonomia personal http://3.bp.blogspot.com/-9xzjnfdgm5M/TuMtknZzPCI/AAAAAAAAABU/YesN60UiHrg/s728/manos-unidas.jpg

Aprendre “a fer coses” per aprendre a aprendre Model d’integració competencial

Llegir un text a Internet

Resumir un Text

Transferència competencial Cat. Negociar i debatre

Calcular velocitat: v=e/t

Mat.

Descriure Imatges en anglès

Enviar eMails

Cercar el causes i efectes

Analogia estratègica i funcional

Ang.

Ciències Classificar

Competència global subjacent

dades

Crear històries

Ordenar idees

Consolidació competecial Inspired by Prof. Jim Cummins, University of Toronto

Competència Global 2018 • la capacitat d'analitzar els problemes globals i interculturals críticament i des de múltiples perspectives, • per entendre com les diferències afecten les percepcions, judicis, i les idees d'un mateix i dels altres, i • per participar en interaccions obertes, adequades i eficaces amb altres persones de diferents orígens, sobre la base d'un respecte compartit per la dignitat humana https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

REPTE: Empoderar la Competencia Global 3 Analitzar críticament problemes globals i interculturals des de múltiples perspectives

2 Entendre com les diferències afecten les percepcions, judicis, i les idees d'un mateix i dels altres

1

Participar en interaccions obertes, adequades i eficaces amb altres persones de diferents orígens, sobre la base d'un respecte compartit per la dignitat humana

ANALITZAR I PROMOURE ACCIÓ INNOVADORA

ENTENDRE I RECONÈIXER L’ACCIÓ

IDENTIFICAR RECURSOS

Com podem gestionar globalment l’acció educadora? https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

LECTURA Reflexionar sobre forma i contingut: Valorar i avaluar l’adequació entre els elements de la forma i el contingut d’un text o document de qualsevol formatReflexió o media.

MATEMÀTIQUES

CIÈNCIES

COL·LAB. PER Resoldre Problem.

Interpretar, aplicar i avaluar resultats matemàtics: s’han d’aplicar solucions o raonaments matemàtics en el context d’un problema i determinar si els resultats són raonables o tenen sentit en aquell context

Utilitzar evidència científica: interpretar les evidències per treure conclusions, explicar-les, i identificar situacions, l'evidència i el raonament que en donen suport, a més de, reflexionar sobre les implicacions.

Establir i mantenir l'organització de l'equip

Utilitzar conceptes, fets, procediments i raonaments matemàtics: es duen a terme els procediments matemàtics necessaris per obtenir resultats i solucions matemàtiques, (p.e. càlculs aritmètics, equacions, deduccions lògiques de premisses matemàtiques, operacions simbòliques, treure informació de taules i gràfiques, representar i tractar amb formes en l’espai, analitzar les dades)

Explicar fenòmens científicament: aplicar coneixements de ciències en una situació donada, per descriure o interpretar científicament fenòmens per fer prediccions sobre els supòsits i els canvis que se’n deriven

Prendre les mesures adequades per resoldre el problema

Formular situacions matemàtiques: els individus determinen d’on poden extreure les matemàtiques necessàries per explícita. analitzar, estructurar i resoldre un problema Ref: http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/2011/04/bloom_taxonomy.jpg

Identificar events científics: Reconèixer events que es poden explorar científicament i identificar les seqüències clau d'una investigació científica

Establir i mantenir la comprensió compartida

Capacitats cognitives PISA (2000-2015)

meta-cognitiva Integrar i interpretar el text: desenvolupar una comprensió global i elaborar una interpretació amb

Raonament implícit

Accedir i obtenir informació i accedir a la informació de textos continus i discontinus Identificació en diferents medis.

http://4.bp.blogspot.com/-kj0JhziINN8/TileawGxsMI/AAAAAAAAAXs/40lKkQjkEWY/s400/ilustr%2B78maria%2Bvila.jpg

TIC, TAC, TEP, per: liderar participar

convencer inspirar Aprendre a compartit

demostrar interactuar escoltar

llegir Vocabulari Gramàtica Fonètica Aprendre

http://ow.ly/f41NX

Aprendre a aprendre

Aprendre a crear

L’alumne competent, implicat i obert al món

Cal avaluar-ho TOT?

Avaluar fets estratègics: Avaluar per aprendre!

Necessitats del Mercat laboral 2020

https://pbs.twimg.com/media/CtYLIUtWcAEGrhx.jpg:large

Industria 4.0 ja és a la indústria: 40% en ús, 40% en preparació

(http://www.bitkom-research.de/WebRoot/Store19/Shops/63742557/MediaGallery/Press/2015/10_Oktober/20151006_Industrie_4.0_EN.jpg)

(https://www.tractica.com/wp-content/uploads/2015/03/ARMD-15-chart.jpg)

Intensificarem la interacció Human-Machine

https://www.dri.co.jp/auto/report/tractica/images/BIOE-15-chart.jpg

Quants PokéMon tenim al CEB? Hi ha una información social més enllà del que veiem

La Realitat Augmentada, extensió del món (RA, AR) • • • • • • • •

https://i.ytimg.com/vi/-9jYKlz4GS8/maxresdefault.jpg

Proporciona informació afegida Genera realitats virtuals superposades Incorpora Multicodis: imatge, text, so... Presenta hipertext i meta-text Representa l’enriquiment dels continguts Requereix competències lectores digitals Dinamitza processos cognitius complexos ... ... ...

Lectura Holística Extrasensorial a la RA

https://evmuseography.files.wordpress.com/2013/10/augmented-realityiguanodon.jpg

Hem d’aprendre a interactuar amb realitats híbrides

http://dailypicksandflicks.com/wp-content/uploads/2012/05/BBC-Frozen-Planet-Augmented-Reality.jpg

Estratègies quotidianes: Transmèdia

http://i.ytimg.com/vi/vDNzTasuYEw/maxresdefault.jpg

El paper de les noies en el món The world's future hinges on supporting 10-year-old girls, says UN According to the UN population fund’s (UNFPA) state of the world population 2016 report, published on Thursday, the future of 10-year-old girls will shape our collective futures. Getting girls through secondary school could reap billions of dollars a year for poorer countries, claims the study REF: http://www.unfpa.org/swop https://www.theguardian.com/global-development/2016/oct/20/world-futurehangs-on-supporting-10-year-old-girls-un-population-fund?CMP=share_btn_tw

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/10_years_old_Dipa_and_12_years_old_Laboni_study_in_class_2_at_%22Unique_Chi ld_learning_Center%22,_Mirmur-Dhaka,_Bangladesh.jpg http://media.gettyimages.com/videos/medium-portrait-of-710-year-old-africanamerican-girl-standing-in-of-video-idtritrb16007?s=640x640

http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2015/02/23/video-undefined-2603C2E500000578-834_636x358.jpg http://media.gettyimages.com/videos/medium-portrait-of-710-year-old-caucasianhispanic-girl-standing-in-video-idtritrb16002?s=640x640

Aprenentatge experiencial

https://pbs.twimg.com/media/CjaCSoAWEAAOwzL.jpg

Tres finalitats ben clares Habilitats personals de creixement i aprenentatge

La descoberta de l’entorn

http://mbbir.persiangig.com/image/for-kids-baby-einstein-645_0.jpg

La comunicació i els llenguatges

http://sfari.org/images/images-2013-folder/images-in-brief-2013/20130102ibcbrepetitive http://4.bp.blogspot.com/_863iu5eVuf4/TBdz0Jx2s6I/AAAAAAAAAFY/7i76gottxi0/s200/child-holding-blow-globe-over-her-head.jpg

Organització temporal L’escola ha de poder transmetre estabilitat, familiaritat i afectivitat. Per això l’organització del temps ha de cercar: • La seguretat, que s’aconsegueix en bona part a través de la quotidianitat. • L’estabilitat a partir del treball continuat i regular, també pel que fa al temps. • La llibertat de poder decidir i fer segons les pròpies necessitats i interessos.

Temps educatiu: tot! L’organització de les activitats quotidianes, de cada dia, i la seva seqüenciació ordenada són elements educatius molt importants:

El temps: • d’arribades i sortides, • de joc i activitat i descans, • d’afecte i de relacions, • de cura d’un mateix, salut i alimentació…

Des del primer moment podem estimular l’estudi i l’esforç personal

http://www.raising-readers.org/documents/filelibrary/literacyresources/RRAH_Books_AliceThiel_ADD6EA891DD8C.jpg

En qualsevol moment podem acompanyar la descoberta

http://www.scholastic.com/parents/sites/default/files/styles/img300x225/public/field_asset_image/daily-tips-0-2-learning-activity-what-babies-can-learn-from-goldfish.jpg

A l’escola, generem situacions d’aprenentatge estructurat...

http://manualidades.facilisimo.com/blogs/general/experimentos-para-ninos-capilaridad-y-colores_1475719.html

...Y regulem l’exploració de la realitat!

http://pemptousia.wpengine.netdna-cdn.com/files/2012/11/cute-babies1.jpg

... De la teoria... L’àrea de descoberta de l’entorn ha d’ajudar els infants a:

• Elaborar explicacions sobre els objectes i les situacions que els interessen i els preocupen en cada moment • Procurar que es formin una idea d’ells mateixos com a persones amb capacitat d’aprendre • ... i amb recursos per emprendre reptes d’una manera cada vegada més estructurada.

... A la pràctica!

P3: Què heu vist aquest cap de setmana?

Ref: Neus Lorenzo, Barcelona 2015

“un eriçó que està fent bola, amb les punxes cap a dintre!” Ref: Neus Lorenzo, Barcelona 2015

… i a casa: “Dona amb Ocell”

Ref: Neus Lorenzo, Barcelona 2015. Història verídica.

Encoratgem l’autonomia i la participació en projectes conjunts

http://www.essexwt.org.uk/sites/default/files/imagecache/page_image_medium//sites/default/files/main-photos/children.JPG

...per construïtr un futur propi.

Gràcies per fer-ho possible!

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.