ATLES DE NEUROANATOMIA HUMANA

October 3, 2017 | Autor: Diana Gomila | Categoria: Psychology
Share Embed


Descrição do Produto

ATLES DE NEUROANATOMIA HUMANA DIANA GOMILA CASSANYES

21307 Fonaments de Psicobiologia

FACULTAT DE PSICOLOGIA

ÍNDEX 1- Organització del Sistema Nerviós 2- Organització del Sistema Nerviós Central 2. 1- Medul·la espinal Embolcalls Estructura general externa Organització interna

2.2- Encèfal 2.2.1- Elements de protección Embolcalls Sistema ventricular. Producció i circulació del líquid cefalorraquidi. Barrera hematoencefàlica

ÍNDEX 2.2.2- Romboencèfal 2.2.3- Mesencèfal 2.2.4- Prosencèfal ·Telencèfal ·Diencèfal ·Sistema límbic

3- Anatomia comparativa: encèfal humà - encèfal animal 4- Sistema somatosensorial 5- Sistema visual 6- Bibliografia

1- Organització del Sitema Nerviós

1- Organització del Sitema Nerviós El Sistema Nerviós està format pel sistema nerviós central i el sistema nerviós perifèric. El SN s’encarrega de rebre informació, processar-la i emetre respostes. Controla gran part de les accions del nostre cos i la relació amb el medi exterior.

1- Organització del Sitema Nerviós Les funcions pricipals del sistema nerviós són: ·Sensitiva: sent els estímuls que provenen, tant de l’interior del nostre organisme, com de l’exterior. ·Integradora: emmagatzema la informació donada pels estímuls. ·Motora: respon als estímuls amb contraccions musculars o secrecions glandulars.

1- Organització del Sitema Nerviós La cèl·lula més important del Sistema Nerviós són les neurones. Estan especilitzades en la recepció d’estimuls i de la conducció de l’impuls nerviós entre elles o amb altres tipus de cèl·lules. Les cèl·lules glia o cèl·lules glials també són importants, ja que realitzen la funció de soport i de nutrició de les neurones.

2- Organització del Sitema Nerviós Central El sistema nerviós central (SNC) es troba dins el crani i la columna vertebral. S’encarrega de rebre i processar les sensacions recollides pels diferents sentits i transmetre les ordres per donar la resposta. Consta de dues parts: la medul·la espinal i l’encèfal.

2- Organització del Sitema Nerviós Central 2. 1 La medul·la espinal Està envoltada de tres meninges: ·Duramàter: membrana densa i fibrosa que envolta la medul·la i la cauda equina. ·Aracnoide: membrana prima i impermeableque recobreix totalment la medul·la. ·Piamàter: capa prima i vascular que s’apropa molt a la medul·la.

2- Organització del Sitema Nerviós Central Estructura externa: Es troba en el canal vertebral, des del foràmen magnum fins a la segona vértebra lumbar. On es contirueix el plexe braquial, la medul·la, és aplanada, però llabors forma un engruiximent fusiforme, l’engruixament cervical. On s’origina el plexe lumbosacro presenta l’engruiximent lumbar. A l’extrem inferior acaba en forma de con, en con medul·lar.

2- Organització del Sitema Nerviós Central Organització interna: En un tall transversal s’observa que la medul·la conta d’una regió central anomenada substància gris (en forma d’H, formadaper un conjunt de somes neuronals multipolars i cèl·lules de glia) i una regió perifèrica d’aspecte blanquinós anomenada substància blanca (composat per una gran quantitat de fibres nervioses, neuroglies i vasos sanguinis)

2- Organització del Sitema Nerviós Central 2.2 Encèfal És la part central del SN. controla la gran majoria dels moviments i recull la informació percebuda del medi, la processa i avalua l’execució d’una resposta fisiològica o de conducta. Està compost pel cervell (centre supervisor del sistema nerviós central. Controla i coordina el comportament i les funcions mentals) , el cerebel (coordina els moviments voluntaris del cos humà) i el tronc encefàlic (connecta el diencèfal i el cerebel, amb la medul·la espinal. Inclou el mesencèfal, la protuberància anular, i el bulb raquidi.).

2- Organització del Sitema Nerviós Central 2.2.1 Elements de protecció Està envoltada de tres meninges:


·La duramàter, és dura, fibrosa i brillant, està adherida als ossos del crani, emet prolongacions que mantenen al seu lloc les diferents parts del encèfal i conté els censos venosos, on es recull la sang venosa del cervell. ·L’aracnoide, cobreix l’encèfal laxament i no introdueix les circumvolucions cerebrals. ·La piamàter, hi ha una gran quantitat de petits vasos sanguinis i limfàtics i està unida amb la superfície cerebral.

2- Organització del Sitema Nerviós Central

Sistema ventricular

Barrera hematoencefàlica

2- Organització del Sitema Nerviós Central

2- Organització del Sitema Nerviós Central

1 Cervell, 2 Telencèfal, 3 Diencèfal, 4 Tronc encefàlic, 5 Mesencèfal, 6 Protuberància, 7 Bulb raquidi, 8 Cerebel, 9 Medul·la espinal

2- Organització del Sitema Nerviós Central 2.2.2 Romboencèfal

2.2.3 Mesencèfal

És la part de l'encèfal que es desenvolupa a partir de la vesícula cerebral posterior en dividir-se en dues vesícules secundàries.

És la part superior del tronc l'encèfal, que comprèn peduncles cerebrals, la cinta Reil, els nuclis vermells i tubercles quadrigeminats.

La més posterior dóna lloc al mielencèfal, que al seu torn formarà el bulb raquidi, i l'anterior dóna lloc al metencèfal, que al seu torn formarà la protuberància i el cerebel.

de els de els

Connecta entre si la protuberància anular, el cerebel i el diencèfal.

2- Organització del Sitema Nerviós Central 2.2.4 Prosencèfal El terme prosencèfal és una categorització de desenvolupament, i es correspon al cervell, es divideix en: ·El diencèfal és la part central del cervell, voltada pel telencèfal, que conté nombrosos centres de la vida vegetativa i del psiquisme, regula la secreció hormonal de la hipòfisi mitjançant l'hipotàlem i a través del qual passen les fibres que uneixen el telencèfal amb el tronc de l’encèfal. ·El telencèfal és allò que s’anomena habitualment cervell. Més específicament, es tracta del conjunt constituït pels hemisferis cerebrals (escorça cerebral, la matèria blanca i estructures subcorticals) i estructures associades. El telencèfal apareix a l'estadi de cinc vesícules del neurodesenvolupament embrionari.

2- Organització del Sitema Nerviós Central És un sistema format per diverses estructures cerebrals que gestiona respostes fisiològiques davant d'estímuls d'emocions. Està relacionat amb la memòria i la conducta. S'encarrega del control de les conductes instintives relacionades amb l'alimentació, l'agressió i la sexualitat.

3- Anatomia comparativa: encèfal humà - encèfal animal

3- Anatomia comparativa: encèfal humà - encèfal animal

4- Sistema Somatosensorial

4- Sistema Somatosensorial Produeix sensacions tàctils, tèrmiques, proprioceptives, cinestèsiques i nociceptives elaborades a partir d'estats específics de l'organisme. Els receptors principals de les sensacions del sistema somatosensorial són, en el cas dels tàctils, el disc de Merkel i els corpuscles tàctils de Meissner, ambdòs situats en en la capa més superficial de la pell, i els receptors barestèsics o de pressió de Golgi i Pacini que es troben en la capa més profunda. En el cas del sentit de l'equilibri el sistema proprioceptiu o d'autopercepció també té com a receptors els fusos neuromusculars amb funcions sensitiva i motora situats, en part, en els peus i el clatell.

5- Sistema Visual

5- Sistema Visual Es pot dividir en: estructura de l'ull, limitacions i fenòmens visuals. Hi ha unes certes característiques que imposa l'ull, i unes altres que imposa el cervell. Estructura de l’ull: · La còrnia protegeix les parts interiors de l'ull i és transparent per permetre el pas de la llum. · L'iris és una cortina muscular que regula la quantitat de llum. · La pupil·la és per on entra la llum dintre d'ull. · El cristal·lí enfoca les imatges a la fòvea (la zona de la retina amb major densitat de cons i bastons)

6- Bibliografia ⦿

Google imágenes

⦿

Apuntes EFCH y Fundamentos de Psicobiología

⦿

Medline Plus http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/encyclopedia.html

⦿

Escuela de Medicina Pontificia Universidad Católica de Chile http://escuela.med.puc.cl/paginas/Departamentos/Anatomia/Cursoenlinea/ down/medula.pdf

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.