BITECA. Bibliografia de textos catalans antics catalans, valencians i balears

Share Embed


Descrição do Produto

BITECA Bibliografia de textos antics catalans, valencians i balears Biblioteques i Arxius Valencians

PER VICENÇ BELTRAN, GEMMA AVENOZA i LOURDES SORIANO

© Vicenç Beltran, Gemma Avenoza i Lourdes Soriano, 2013 © D’aquesta edició: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013 Universitat de Barcelona, 2013 Universitat de València, 2013 Il·lustració de la coberta: XXXX Disseny de la coberta: XXXX ISBN: 978-84-7579-XXX-X (Acadèmia Valenciana de la Llengua) ISBN: 978-84-475-3681-8 (Universitat de Barcelona) ISBN: 978-84-370-9038-2 (Universitat de València) Dipòsit legal: V-XXXX-2013 Impressió: XXXX

Índex general Pròleg............................................................................................................................ Presentació................................................................................................................... Preliminar..................................................................................................................... Abreviatures ................................................................................................................ Manuscrits i edicions antigues d’obres medievals a biblioteques i arxius valencians .................................................................................................................... Alacant: Arxiu Municipal....................................................................................... Alacant: Bosch d’Arés ............................................................................................ Alacant: Gabriel Miró ........................................................................................... Alacant [?]: Llibreria dels fills de D. Joaquim Rojas [?] ..................................... Benicarló [?]: J. Manuel Bosch [?] ......................................................................... Benicàssim [?]: Convento de PP (Sp.) Carmelitas Descalzos del Desierto de Las Palmas [?]...................................................................................................... Castelló de la Plana: Arxiu de la Diputació .......................................................... Castelló de la Plana: Arxiu Històric Municipal ................................................... Castelló de la Plana: Societat Castellonenca de Cultura .................................. Castelló de la Plana: Universitària ........................................................................ Morella: Arxiu Arxiprestal ................................................................................... Morella: Sant Francesc ......................................................................................... Oriola: Arxiu històric ........................................................................................... Oriola: Biblioteca Pública .................................................................................... Oriola: Seminario .................................................................................................. Sogorb: Archivo de la catedral ........................................................................... Sogorb: Biblioteca Histórica del Seminario ...................................................... València: Archivo-biblioteca catedralicio ......................................................... València: Arxiu de la Diputació ........................................................................... València: Arxiu del Regne ..................................................................................... València: Arxiu Històric Municipal .................................................................... València: Ateneo Mercantil ................................................................................. València: Biblioteca del Corpus Christi [Archivo de Protocolos] ................. València: Biblioteca de las Escuelas Pías ............................................................ València: Biblioteca [Històrica] Universitària .................................................. València: Biblioteca Municipal central .............................................................. 5

7 9 23 27 29 31 31 31 31 32 32 32 33 34 35 35 37 38 50 50 50 51 51 148 148 162 203 203 206 207 304

6

BIBLIOGRAFIA DE TEXTOS ANTICS CATALANS, VALENCIANS I BALEARS

València: Biblioteca Municipal Serrano Morales ............................................. València: Biblioteca Universitària. Dret ............................................................ València: Biblioteca Valenciana ........................................................................... València: Real Convento de Dominicos. Archivo Histórico Conventual [Convent de Sant Doménec] ........................................................................... València: Museo Nacional de la Cerámica y de las Artes Suntuarias «González Martí» ............................................................................................. València: Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad [MUVIM].... València: Olim Biblioteca Municipal ................................................................... València: Olim Convent de Montesa ................................................................... València: Olim Convent de sant Onofre extramurs .......................................... València: Olim Parròquia de sant Martí .............................................................. València: Olim Roc Chabas .................................................................................... València: Real Acadèmia de Cultura Valenciana ................................................ València: Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia ............... Vila-Real: Arxiu Municipal ................................................................................... Taules del volum ......................................................................................................... Biblioteques i exemplars .......................................................................................... Correspondència entre els identificadors de BITECA i els exemplars vinculats a biblioteques i arxius valencians ............................................................................. Correspondència dels exemplars impresos conservats a biblioteques i arxius valencians amb els exemplars principals ................................................................ Autors i obres .......................................................................................................... Primers versos .......................................................................................................... Persones i institucions relacionades amb els exemplars descrits al volum................... Índex topogràfic ...................................................................................................... Documents al CD Bibliografia general Normes de transcripció Índex general d’autors i obres

304 318 318 334 336 336 336 336 337 338 338 338 338 338 339 341 353 359 363 409 419 427

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.