Borta ändå bra

August 11, 2017 | Autor: Emil Stjernholm | Categoria: Film Studies, Silent Film
Share Embed


Descrição do Produto

Borta ändå bra – FLM

Shoppen

2016-06-10 17:42

Om

Kontakta oss

Annonsera

Återförsäljare

! " # $

Kritik & essä, Nummer 22/23

Sommarnumret i butik 27 maj!

Borta ändå bra Emil Stjernholm on 18 september 2013 / 0 kommentarer

Shoppen

Blogg

Kritik & essä

Intervju & reportage

Podcast

Swisha 249 kr till 123 464 04 62 för att teckna en årsprenumeration. Eller beställ på shop.flm.nu!

Bok: Transition and transformation Författare: Bo Florin

År: 2012 Land: Nederländerna Sidor: 164

http://www.flm.nu/2013/09/borta-anda-bra/

Sida 1 av 4

Borta ändå bra – FLM

För 90 år sedan avgick båten som förde den svenska guldålderns gigant Victor Sjöström till Amerika. Hans tid i Hollywood under 20-talet har beskrivits både som

2016-06-10 17:42

Facebook

en framgång och som ett misslyckande. Nu kommer Transition and transformation,

Filmtidskriften FLM

en uttömmande historisk studie av regissörens tid i Hollywood, som kastar nytt ljus

Gillad

6,3t gilla-markeringar

på förvandlingen från Sjöström till Seastrom. Filmtidskriften FLM

Som titeln antyder fokuserar filmforskaren Bo Florin just på övergången mellan två separata produktionskulturer, den svenska och den amerikanska, och hur växlingen påverkade Sjöströms filmstil. Boken börjar med en beskrivning av hur Sjöströms stil utvecklades och hur hans kännetecken kom att bli synonyma med den svenska nationella stilen. Därefter undersöker Florin filmerna Sjöström låg bakom under perio-

"Det är en händelse som ser ut som en tanke att det var grabbäventyret Snabba cash som banade väg för utlandssatsningen." Jacob Lundström kommenterar rapporteringen om SF Studios.

den i Hollywood. Här finner vi dels detaljerade närstudier av idag kanoniserade verk som Han som får örfilarna och Stormen, men även analyser av sju andra titlar med

Livet deluxe med SF Studios – FLM

en mer undangömd status i filmhistorien, varav flera idag anses vara förlorade.

flm.nu

“I den här branschen tänker alla på sig själv och cashen i första hand.”

Författarens kunskap om de stilistiska attribut som kännetecknade den svenska guldåldern, vilket var ämnet för Florins avhandling Den nationella stilen, borgar för träffsäkra närläsningar av Sjöströms amerikanska filmer. Detta blir särskilt tydligt när han diskuterar Sjöströms kanske mest berömda kännetecken, övertoningen, och

2 dagar sedan 30

1

0

Se på Facebook

hur den ofta fick central symbolisk betydelse även i hans amerikanska filmer, stick i stäv med Hollywoods konventioner. Florin belyser även andra stilistiska drag, som Sjöströms naturalism och förmåga att porträttera landskap, och hur de genomsyrar såväl hans filmer som debatterna kring dem och Sjöströms persona. På så vis lyfter

Twitter

Florin fram en viss kontinuitet som tycks existera i Sjöströms oeuvre.

Tweets av ​@FLMtidskrift Boken tar därför oundvikligen formen av en traditionell auteurstudie med stort fokus på Sjöströms personliga stil. Författaren parerar dock förtjänstfullt auteurteorins fallgropar genom

Filmtidskriften FLM retweetade Anna Gisslén @AnnaGisslen

att även ägna stor uppmärksamhet åt produktionssystemets dynamik. Myten om

Livet deluxe med SF Studios av @jacoblundstrom

Sjöströms tid i Hollywood har enligt Florin cementerat bilden av en konstnär i kamp

flm.nu/2016/06/livet-… #sexism

med ett konformistiskt system. Detta viktiga översiktsverk justerar denna bild – till

Livet deluxe med SF Studios …

viss del.

“I den här branschen tänker alla… flm.nu

Florin behandlar hur Sjöström anpassade sig såväl till produktionssystemet som till de teknologiska förändringar som ägde rum under 20-talet, varav introduktionen av ljudfilm var den mest revolutionerande. Han spårar Sjöströms attityd till den amerikanska produktionskulturen och visar att den var uppenbart ambivalent. Däremot var den kamp med systemet som Sjöström påståtts utkämpa, enligt Florin, mindre

juni 08 Filmtidskriften FLM @FLMtidskrift En händelse som ser ut som en tanke att det var Bädda in

Visa på Twitter

dramatiskt än vad myten gör gällande. Många av de manus Sjöström tilldelades lämnade betydande utrymme för honom att kultivera en personlig filmstil. Detta var inte heller unikt utan även andra europeiska regissörer verksamma i USA, som exempelvis Ernst Lubitsch, åtnjöt liknande privilegier. Ironiskt nog var det just Sjöströms formalism som kritikerna gick allra hårdast åt under den senare delen av hans Hollywoodvistelse. Under de första åren behandlades han ofta i pressen som en exotisk krydda tack vare sin skandinaviska filmstil. Denna exotism tonades dock ner ju mer assimilerad Sjöström blev. I slutet av 20-talet vändes snarast hans användning av övertoningar och ett symbolladdat formspråk emot honom när han i allt större utsträckning kom att jämföras med andra Hollywoodregissörer inom systemet. Med detta, konstaterar Florin, förlorade Sjöström den attrak-

http://www.flm.nu/2013/09/borta-anda-bra/

Sida 2 av 4

Borta ändå bra – FLM

2016-06-10 17:42

tionskraft han tidigare åtnjutit som svensk i Hollywood, vilket även ledde till att han snart vände hem till Sverige igen. Med Victor Sjöström som exempel lyfter Florin

Instagram

fram det amerikanska produktionssystemet som ett maskineri präglat av relativt stor flexibilitet. Tack vare denna mångfacetterade skildring förändras bilden av hans tid i Hollywood. Istället för svartvita sagor om succéer och fiaskon skapas en levande bild av en regissörskarriär präglad av övergångar och förhandlingar.

Etiketter:

Bo Florin

Dela:

0

Transition and transformation

Gilla

0

Victor Sjöström

Tweet

@filmtidskriftenflm

Podcast

Prenumerera via Itunes eller RSS.

http://www.flm.nu/2013/09/borta-anda-bra/

Sida 3 av 4

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.