Lam Sơn Vo Dạo do cố Lao vo sư Quach Van Kế

November 30, 2017 | Autor: Van Quyen | Categoria: N/A
Share Embed


Descrição do Produto

Lam Sơn Võ Đạo do cố Lão võ sư Quách Văn Kế (1897 - 1976) sáng lập. Võ sư Quách Văn Kế thọ giáo các Võ sư Ba Cát, Bảy Mùa và Hàn Bái từ năm 1918 đến 1929. Võ sư Quách Văn Kế nguyên là Chủ tịch Tổng Cuộc Quyền Thuật Việt Nam tại Sài Gòn giai đoạn 1958 – 1970.

Người giới thiệu và thị phạm bài Lão Hổ Thượng Sơn ghi băng hình lần thứ I tại TP.HCM là Võ sư Nguyễn Phước Toàn. Lam Sơn Võ Đạo. Đơn vị TP.HCM.

Người thị phạm bài Lão Hổ Thượng Sơn ghi băng hình lần thứ II tại Khánh Hòa là Võ sư Nguyễn Phước Toàn. Lam Sơn Võ Đạo. Đơn vị TP.HCM.

Người thị phạm bài Lão Hổ Thượng Sơn ghi đĩa hình lần thứ III tại Hà Tây là Võ sư Nguyễn Công Tâm. Đơn vị TP.HCM.

Bài Lão Hổ Thượng Sơn được bình chọn trong Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ I năm 1993 tại TP.HCM.

Một nguồn gốc khác nói rằng bài Lão Hổ Thượng Sơn là bài quyền trấn môn của Võ phái Nam Tông do cố Lão võ sư Lê Văn Kiển (Tám Kiển) sáng lập. Lúc sinh thời Võ sư Tám Kiển cho biết võ công mà ông thụ đắc có nguồn gốc từ Võ phái Bạch Hạc bên Trung Hoa. Theo Võ sư Lê Văn Phước, con trai của Thầy Tám Kiển, giải thích: "Có sự ngộ nhận cho rằng Lão Hổ có nghĩa là cọp già. Thật ra phải thấy được hình tượng ẩn giấu đằng sau ngôn từ đó mới hiểu được đúng nghĩa của người xưa. Lão Hổ ý là cọp đã đạt tới mức tinh thông lão luyện, vượt qua ngọn núi thử thách, là hành trình mà bất cứ bậc cao thủ nào cũng phải đi qua."
 
(Thành Ngọc - Bài Lão hổ thượng sơn
Báo Tuổi trẻ chủ nhật ngày 4/7/04)
I. Lời thiệu

A.Nguyên văn
-Đoạn 1: Bạch hổ khởi động
Bái tổ lão hổ thượng sơn
Chấp thủ khai mã
Song thủ phá cước
Đồng tử dâng quả
Lưỡng thủ khai môn
-Đoạn 2: Đại bàng triển dực
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Hồi đàu thối tọa
Tả thủ yểm tâm
Nhất cước phá đao
-Đoạn 3: Hồi mã đả hổ
Nhất quyền đả khứ
Lão hổ vồ mồi
Trửu phong đả bồi
Song đao phạt mộc
-Đoạn 4: Hoành than tọa thủ
Song phi cước khứ
Long quyền đả khứ
Tả hữu đả diện
Cuồng phong tróc nã
-Đoạn 5: Thối tọa hữu biên
Tả thủ phá cước
Hoành than phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Ngũ phong đả diện
-Đoạn 6: Thối tọa tả biên
Hữu cước tảo địa
Đơn tạo phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Ngũ phonh đả diện
-Đoạn 7: Hoành than đoạt ngọc
Tả cước tảo địa
Đơn tọa phục hổ
Hữu thủ yểm tâm
Lưỡng thủ vạn năng
-Đoạn 8: Âm dương nhất bộ
Đơn tọa phục hổ
Tả thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ tả cước
-Đoạn 9: Thanh sư xuất động
Hoành than thối tọa
Hữi thủ yểm tâm
Long quyền đoạt nhãn
Lưỡng thủ hữu cước
-Đoạn 10: Tàng hoa đơn tọa
Tướng quân bạt kiếm
Bái tổ-Thâu mã.
B. Phú nôm
Đầu đề bạch hổ vươn mình khởi công.
Chắp tay mở ngựa mới xong.
Đôi tay phá cước tiểu đồng quả dâng.
Đôi tay mở cửa cho cân.
Đại bàng mở cánh bộ lâng lâng hành.
Ngồi chờ hổ tay phải canh.
Xoay người thối toạ mà canh hổ về.
Tay phải che tâm càng ghê.
Lui người ngồi xuống chân thì phá đao.
Ngụa lui về đánh hổ nhào.
Một quyền đánh thẳng thế nào cũng xong.
Hổ vờn sắp chụp mồi ăn.
Đôi quyền ta dụng ngũ phong đánh bồi.
Song đao chặt gỗ tiếp thôi.
Hoành thân toạ thủ mà bồi song phi.
Long quyền một quả đấm đi.
Hai bên trái phải cũng thì tiếp theo.
Đánh cho gió cuốn cây reo.
Lui về bên phải ngồi theo trận đồ.
Dùng đòn phá cước tiếp cho.
Đôi bên trái phải bây giờ mới xong.
Xoay mình như cọp chạy rong.
Bàn tay bên phải che trong tim nầy.
Ngũ phong năm hướng đánh ngay.
Lui ngồi bên trái mới hay được nhàn.
Một mình phục hổ mới sang.
Tay trái vội vàng đưa vào che tâm.
Năm phương đánh tiếp mới êm.
Xoay người đoạt ngọc quét thêm chớ chầy.
Một mình ngồi phục mới hay.
Bàn tay phải lại dùng rày che tim.
Hai tay trao bộ cho mềm.
Âm dương một bộ đứng êm môt chiều.
Một mình ngồi phục cho kiêu.
Tay rồng móc mắt tiếp theo chớ chầy.
Một chân trái cùng hai tay.
Ví như sư tử rơi rày động trung.
Xoay mình thối toạ mới xong.
Dùng bàn tay phải che tâm mới mầu.
Long quyền móc mắt cho mau.
Đôi tay chân phải kíp mau tấn vào.
Tàn hoa nép bộ mới mầu.
Tướng quân rút kiếm bái thâu ngựa về.

Người dịch: Lão võ sư Phạm Đình Trọng - Lâm Đồng
Hội nghị chuyên môn VTCT toàn quốc lần thứ III – 1995

II. Kỹ thuật của bài quyền

1. Tấn pháp
- Lập tấn- Trung bình tấn- Đinh tấn- Trảo mã tấn- Xà tấn- Hạc tấn- Hổ tấn- Tọa tấn- Miêu tấn.
2. Thủ pháp
- Thôi sơn- Hổ trảo- Phụng nhãn- Cương đao- Tứ chỉ
3. Cước pháp
- Bạt phong cước- Kim tiêu cước- Độc tiêu cước- Tảo địa cước- Bàng long cước- Song phi cước.

III. Điểm dừng kỹ thuật của bài

1. Đơn tọa phục hổ
2. Lão hổ vồ mồi
3. Long quyền đả khứ
4. Đơn tọa phục hổ
5. Tướng quân bạt kiếm
- Điểm dừng ở cuối các câu thiêu,thời gian dừng cho mỗi động tác không quá 03giây.
- Thời gian thực hiện kỹ thuật toàn bài-tính cả thời gian dừng là 01 phút 20 giây.

IV. Hình ảnh tập luyện


Bài viết: Bài quyền quy định Lão Hổ Thượng Sơn

Nguồn Zing Blog


Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.