SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN NEGARA .pptx

May 22, 2017 | Autor: Ip Anonami | Categoria: Google
Share Embed


Descrição do Produto

Sambungannya……………………
Urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pelucutan jawatan terletak di bawah kuasa Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong
Seseorang hakim tidak boleh dipecat dengan sewenang-wenangnya tanpa sebarang sebab yang munasabah
Hakim tidak dibenarkan mengambil bahagian dalam politik
Tujuannya supaya hakim dilindungi daripada pengaruh politik untuk menjamin keadilan dan kesaksamaan undang-undang
Penasihat undang-undang kerajaan ialah Peguam Negara
Peguam Negara akan menjadi Pendakwah Raya atau Peguam Bela bagi kerajaan
Peguam Negara dibantu oleh Pegawai Perkhidmatan Undang-Undang dan Kehakiman
1.4.3 Badan perundangan (Legislatif)
Maksud Perundangan ialah Undang-undang yang digubal yang dipertanggungjawab oleh parlimen
Fungsinya ialah menggubal undang-undang bagi menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat
Parlimen bertanggungjawab menggubal undang-undang di negara kita

Ciri-Ciri Dewan Negara
Dewan tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita
70 orang ahli
Ahli digelar Senator dan mewakili setiap negeri
Dilantik oleh YDPA
Memegang jawatan tempoh 3 tahun
Berumur sekurangnya 30 tahun
Taraf Senator sama dengan Ahli Parlimen
Boleh dilantik menjadi Jemaah Menteri
Individu yang telah memberi sumbangan cemerlang dalam perkhidmatan awam, bidang professional atau bidang tertentu
Mewakili kumpulan minoriti seperti Orang Asli
Ciri-ciri dewan rakyat
Dewan terpenting
Dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya
Mengandungi 222 ahli
Mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh Negara
Tempoh jawatan 5 tahun
Menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat
Proses meluluskan undang-undang di parlimen
Cadangan oleh kementerian
Penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara
Pembacaan Pertama di Dewan Rakyat, iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
Pembacaan Kedua di Dewan Rakyat dan rang undang-undang ini dibahaskan
Perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat
Pembacaan Ketiga di Dewan Rakyat. Rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan ke Dewan Negara
Pembentangan di Dewan Negara. Proses yang sama seperti di Dewan Rakyat diulangi
Penyerahan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Negara kepada YDPA untuk diperkenankan dan diturunkan cap Mohor Negara
Pewartaan undang-undang dalam Warta Kerajaan
1.4.4 BADAN PELAKSANA (EKSEKUTIF)
Maksud Jemaah Menteri atau Kabinet:-
Jemaah Menteri merupakan badan pelaksana dasar-dasar kerajaan.
Kabinet merupakan pembuat dasar tertinggi Negara.
Tugas Jemaah Menteri atau Kabinet:-
Menggubal dasar-dasar kerajaan dalam semua perkara.
Peranan Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri:-
Merupakan Ketua Jemaah Menteri.
Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri ditugaskan untuk mengetuai sesebuah Negara atau beberapa kementerian.
Peranan Menteri:-
Setiap kementerian bertanggungjawab menggubal dasar-dasar kerajaan , merancang serta menyelaras program pembangunan ekonomi dan sosial di Negara kita.
Setiap kementerian diketuai oleh seseorang Menteri dan dibantu oleh Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.
Seseorang Menteri yang tidak diberikan tugas dalam kementerian tertentu dikenali sebagai Menteri Tak Berfolio.
Menteri akan diberikan tugas-tugas tertentu oleh Perdana Menteri.
Ketua Setiausaha Negara berperanan dalam Perkhidmatan Awam di Malaysia.
Beliau bertanggungjawab mengawasi perjalanan kementerian dan jabatan kerajaan.
Jabatan Kerajaan diketuai oleh Ketua Jabatan iaitu Ketua Pengarah.
Ketua Setiausaha Negara berperanan dalam pentadbiran kementerian.
Beliau dibantu oleh kakitangan kerajaan iaitu kumpulan pegawai perkhidmatan awam.
Semua kakitangan awam bertanggungjawab melaksanakan dasar dan tugas yang ditetapkan oleh kerajaan


Badan-Badan kerajaan
Dikenali sebagai badan berkanun . Contohnya seperti MIDA, MADA dan FRIM.
Badan berkanun merupakan badan separuh kerajaan yang mempunyai kuasa autonomi tertentu.
Badan berkanun mempunyai peruntukan autonomi tertentu.
Beberapa suruhanjaya telah ditubuhkan di Negara kita untuk mengendalikan urusan pelantikan, kenaikan pangkat dan pemantauan disiplin kakitangan perkhidmatan awam.
Antaranya termasuklah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam dan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan
TERIMA KASIH
assalamualaikum
ahlan wahsahlan
GHAMSAHAMIDA
ARIGATOU GUZAIMASU
XIE XIE
nandrae
thank you
1.4.6 kepentingan kesetian kepada raja dan negara
Meneguhkan kedaulatan Raja
Menjamin keamanan Negara
Menjamin kestabilan politik
Kemajuan ekonomi
Kemakmuran negara
1.4 SISTEM DAN STRUKTUR PENTADBIRAN NEGARA
1.4.5 BADAN KEHAKIMAN (JUDISIARI)
Mempunyai kuasa mendengar serta menentukan perkara sivil jenayah
Berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri
Sistem mahkamah telah diwujudkan oleh Perlembagaan Malaysia untuk melaksanakan tugas kehakiman di Negara kita
Mahkamah mempunyai kuasa mentafsirkan perlembagaan Negara, mentafsir undang-undang Negeri dan mempunyai kuasa mengisytiharkan sesuatu tindakan Kerajaan tidak sah di sisi undang-undang
Mahkamah tidak boleh meminda undang-undang kerana perkara itu merupakan kuasa badan perundangan atau Parlimen
Sistem mahkamah di Negara kita disusun mengikut hierarki pyramid
Melalui system ini individu atau kumpulan yang tidak berpuas hati dengan keputusan perjalanan mahkamah boleh membuat rayuan ke mahkamah yang lebih tinggi
Semua hakim dilantik oleh YDPA dengan nasihat Perdana Menteri
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master subtitle style
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
Click to edit Master text styles
4/19/2017

#
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/19/2017

#
Click icon to add picture
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
4/19/2017

#
Click to edit Master title style
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
4/19/2017

#

Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.