Umjetna pužnica

September 13, 2017 | Autor: Minela Kovačec | Categoria: Nursing, Otolaryngology, Evidence Based Nursing, Cochlear Implant, Audiology and cochlear implants
Share Embed


Descrição do Produto

Powerpoint prezentacija iz kolegija Zdravstvene njege osoba s posebnim potrebama; ključne riječi: kohlearni implantat, anatomija unutarnjeg uha, povijest/izum samog implantata, dijagnostički postupci, operativni zahvat, kritike nekih usko vezanih pitanja uz operaciju
Lihat lebih banyak...

Comentários

Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.