Marcial Valladares

Motivos, forma e estrutura sintáctica dos refráns compilados por Marcial Valladares (2015)

Paremiology / Galician language / Sintaxe / Marcial Valladares / Refraneiro Galego / Motivos Dos Refráns

Majina, ou a filla espúrea, de Marcial Valladares (2011)

Galician Literature / Galician language / Edición / Século XIX / Rexurdimento / Novela Galega / Marcial Valladares / Novela Galega / Marcial Valladares

A obra gramatical de Marcial Valladares (2004)

Historiography / Galician language / Gramática / Marcial Valladares

Teoría e praxe da proposta ortográfica de Marcial Valladares: os acentos como marca de abertura vocálica (2012)

Galician language / Ortography / Rexurdimento / Marcial Valladares / Historia do estándar galego
Copyright © 2017 DADOSPDF Inc.